Algemene voorwaarden 

 

Aankomst en vertrek

Een week loopt van vrijdag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur.
Een weekend van vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur.

Linnengoed

Kussens en dekbedden zijn aanwezig. Deze mogen uitsluitend gebruikt worden met dekbedhoezen, hoeslakens en kussenslopen door u zelf mee te nemen. Linnengoed  zoals hand- en theedoeken en vaatdoeken, dient u zelf mee te nemen. 
Een bedlinnenpakket is ook te huur bij de receptie. Kosten € 8,- per persoon.

Parkeren

Per chalet is maximaal 1 auto toegestaan.
Een eventuele tweede auto kan buiten het chaletpark geparkeerd worden.

Het is niet toegestaan om elektrische voertuigen op te laden met stroom van het chalet.

Schoonmaak

Houdt u er rekening mee dat u een eindschoonmaak betaalt. U dient echter wel het  chalet bezemschoon achter te laten. Dit betekent dat u de koelkast dient leeg te halen en schoon te maken De afwas dient gedaan te zijn. Er mogen geen etensresten, flessen en blikjes worden achtergelaten. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalcontainer te worden gedeponeerd. Dekbedden en kussens opschudden en ordelijk bij elkaar leggen. Het eventueel gehuurde bedlinnen dient van de bedden te zijn gehaald en retour gebracht bij de receptie. Tuinmeubilair dient u terug te plaatsen op de plaats waar u het bij aankomst aantrof. De barbecue dient u zelf schoon te maken. Indien het vakantiehuis niet in nette staat wordt achtergelaten, is de huiseigenaar gerechtigd 40 euro extra kosten in rekening te brengen.

Goed om te weten

In het chalet mag niet worden gerookt. Bij Chalet Eekhoorn gebruiken wij gasflessen. In 1 week verbruikt u ongeveer 1 fles.
Er dient altijd 1 volle reserve fles in het schuurtje te staan. Deze kunt u afhalen bij de receptie. De kosten voor een nieuwe volle gasfles zijn voor de verhuurder. De lege gasfles graag inleveren bij de receptie.

Het park Krieghuusbelten is hondenvrij.  

Bij Chalet Hooglander op camping de Lucht zijn honden toegestaan , wel dienen zij altijd aangelijnd te zijn. Er mogen maximaal 2 huisdieren (tegen betaling) verblijven. Uw hond  dient altijd van te voren aangemeld te zijn. Er geldt een toeslag van € 50,- per huisdier per week.

Recron- voorwaarden welke wij hanteren.

Deze Recon-voorwaarden zijn stand gekomen, in overleg met de Consumentenbond en de ANWB, in het kader van de  Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per
1 juli 2016.

Annulering
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de
ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de
ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door
een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen
tariefperiode verschuldigd.
Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en
ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande  waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft.
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande  waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

 

 

Uw chalet op onze site?

 

Vakantie vieren in eigen land is de laatste jaren steeds populairder.

Sommige eigenaren van een stacaravan of chalet verhuren hun chalet zodra zij er zelf geen gebruik van maken. Een zeer gevarieerd aanbod, allemaal met hun eigen kenmerken en charmes.

Ook wij verhuren ons chalet maar ook binnen onze familie en kennissen kring gebeurd dit.  Zo kregen wij het idee om verhuur chalets samen op onze site te plaatsen, leuk om een ander te helpen en meer bezoekers op de site!

Als wij een chalet leuk vinden mag hij gratis op onze site, we vragen dan wel een kleine weder dienst en dat is een vermelding van ons chalet op een site of andere social media kanaal.

Onze voorwaarden is in het beginsel dat er voldoende natuur om het chalet of in de nabije omgeving te vinden is. Natuurlijk moet het er naar ons oordeel ook netjes en verzorgd uit zien.

Met deze vorm van verhuur huur je een chalet direct bij de eigenaar. Informatie over het chalet vraag je bij hun op, zij weten immers als geen ander wat je wel en niet kunt verwachten.

Zodra wij een huur aanvraag  krijgen sturen wij deze gratis door naar de verhuurder. Wij kunnen ook eventueel een beschikbaarheid agenda bij houden maar vragen dan wel een kleine vergoeding van € 25,00 per jaar.